stiftet 19. mai 1963  
line decor
  
line decor
 

 

© 2014 Øyvind Nordli

 
 

 

(29.08.14)Resultat av avstemmingen
Les brevet HER>

(22.08.14)Brev fra styret vedr. utbedring av internveiene
Les brevet HER>

(13.08.14)Lynnedslag på Tasken i ettermiddag, flere melder om skader på elektrisk utstyr.
Sikkert ikke dumt å sjekke fryser og kjøleskap.

(12.08.14)
Dramatikk ved nordre brygge i natt - båt gikk ned
Det var dramatisk da en 20-fots Skibsplast tok inn vann i den sterke vinden mandag kveld, med vindkast på over 16 m/s. Etter en stund fikk naboer kontakt med båteieren, som bare kunne konstatere at det ikke var annet å gjøre enn å kontakte Redningstjenesten. Etter kun kort tid ankom Sundt Rescue fra Skjæløy, men de kunne bare konstatere at båten vår gått ned. De satte i gang heving, og fikk båten over vann etter relativt kort tid.
Båteieren var lykkelig over å ha tegnet totalmedlemskap i Redningsselskapet. Båten ble tirsdag tauet til Fuglevik Marina.
(Alle foto: Øyvind Nordli)


(30.12.13) Kun lettere skader etter storm og springflo

Foto: Øyvind Nordli

(29.11.13) Info fra styret
Det er snart desember, og plutselig kommer snøen! Styret i Søndre Tasken Vel ønsker å informere om at veien kun brøytes/strøs sporadisk og bare i helgene innenfor de rammer årsmøtet har vedtatt (oppad kr. 10.000,-). Det kan derfor ikke kan påregnes at det er fremkommelig hele tiden for de som måtte ha ønske om å bruke hytta om vinteren.


(05.07.13) I år er STV 50 år. Begivenheten ble feiret lørdag 22. juni.
Årsmøtet innvilget arrangement-komitèens søknad om støtte til jubileumsfeiringen, som ble arrangert i forbindelse med St.Hans-feiringen lørdag 22. juni. Vi grillet et helt lam, og det ble arrangert rebus og leker for voksne og barn. Bål ble det ikke pga. vinden, men lystig ble det likevel.
Grethe Rian og Ola Bostadløkken har æren for dette særdeles vellykkede arrangementet.
Bilder kan du se HER>

(23.07.12) Markør på aviskassen!
Vi har nå montert markør også på aviskassen i Nordre-krysset. Ordningen fungerer fint på postkassen ved skolen, så vi håper at også avisbudet forstår bruken, og at vi nå både kan håpe på morgenaviser i kassen vår, og at alle som er så hyggelige å stoppe for å hente avisene nå kan slippe å stoppe unødig.
Vi takker Terje Sundby for både bord til kassen og markøren.
Vi håper den virker!

(02.04.12) Råde ikke med i ny renovasjonsordning
Rygge Kommune har innført ny renovasjonsordning, som bl.a. innebærer at returpunktene er fjernet. Skal du bli kvitt glass og metallemballasje må du altså ty til Råde Kommunes returpunkter. Disse finner du HER>

(09.01.12) Brøyting!
Det er inngått avtale med et eksternt firma om brøyting av hovedveiene på Søndre Tasken i vinter. Dette innebærer at veiene skal være åpne i helgene selv ved store snøfall. Det vil også bli anlagt snu- og p-plasser. Hvis noen opplever problemer kan de ringe
Moss Snøryddingskompani's vakttelefon 91 11 52 54.
Husk at brøyting utover det som er avtalt (f.eks. berging, nattarbeid osv.) må betales av den enkelte.

(10.10.11) Nummereringen av veiene på Tasken ikke i hht matrikkelloven!
Iflg. Matrikkelloven skal veinummerering være slik at oddetall er på høyre side, og partall skal plasseres på venstre side av veien og starte der veien begynner. Dansplassen på Tasken er tildelt nummer i strid med dette, da like nummer(partall) er havnet på høyre side. Dette føyer seg inn i rekken av rariteter fra kommunens side når det gjelder tildelingen av veinavn på Tasken. Du kan lese mere om dette nedenfor. At det er vanlig at en vei oppkalles etter stedsnavnet der veien slutter får være så, i vårt tilfelle ble jo dette omvendt. Men nummerering av veier og gater er absolutt viktig, spesielt når det gjelder utrykning til brann og ulykker. Det er mange av våre hytter som ikke har direkte adkomst fra veien Danseplassen, og når nummereringen ikke følger vanlig prosedyre kan man miste unødig tid under en utrykning.
Du kan lese mer HER>

(11.10.11) Bommen er i drift!
Den nye bommen ble montert mandag 10. oktober. Som de fleste har fått med seg, er bommen nå flyttet til den korte sletta rett etter låven.
Vi har valgt Gunnebo som leverandør, og føler oss sikre på at dette vil gi oss en driftsikker løsning som alle blir fornøyd med.
Som nevnt og godkjent på siste årsmøte ble det nødvendig å innkalle noe ekstra kapital for å gjennomføre prosjektet, og alle skal ha mottatt en faktura på Kr. 1.000,-/hytte.
De aller fleste har nå meldt inn sine mobilnumre for åpning av bommen. Vi har gjennom dette også fått en fin pekepinn på hvor mye trafikk vi har på veien vår; noen har oppgitt usedvanlig mange mobilnummer og brukere for sin hytte.
Bommen vil ikke ha batteribackup, dette vil si at den ikke vil fungere når strømmen er borte. Dette løses ved utrykning fra vaktselskap. All ikke-autorisert åpning av bommen vil også medføre utrykning fra vaktselskap, samt trigging av video-opptak.
Skulle noen av brukerne ha behov for assistanse for åpning av bommen, og dette skyldes brukerfeil, vil vedkommende selv måtte betale for assistansen.
Innlegging av nummer for håndverkere etc., samt nye nummer for brukerne, vil bli belastet med et gebyr på Kr. 75,-/nummer.
Årsmøtet ba også om å få et overslag over årlige driftskostnader for bommen, disse ser ut til å havne på rundt Kr. 5.000,-, + tilknytning til alarmsentral. Inkl. i årlige utgifter er en fast serviceavtale med leverandør, mobilabonnement og strøm. Dette gir en årlig kostnad på rundt Kr. 150,-/hytte.
Det er viktig å merke seg at det kun kan passere 1 bil av gangen, slik at du må vente til bilen foran har passert før du ringer eller kjører inn på "sløyfeområdet" ved utpassering. Vel'et kan ikke påta seg ansvar for skader som skulle oppstå på biler eller materiell ved betjening av bommen.

Det koster ingenting å ringe bommen for åpning, og bommen går automatisk opp ved utpassering. Se brevet som er sendt ut HER>

(23.05.11) Veinavn likevel ikke vedtatt!
Mange har reagert på navnevalget "Taskentangen" på veien som IKKE ligger på Taskentangen (se bl.a. sak nedenfor), og at man har glemt å gi navn til veien som går til Tangen. Det hersker stor forvirring, både i kommunen og i historielaget, som er høringsinstans i saken. Tore Tasken har sagt fra, det samme har STV. Foreløpig info fra kommunehold tyder på at veien som ble døpt Taskentangen likevel ikke skal hete dette, og at den "glemte" veien får navnet i stedet. Nordre vei, som ble gitt navnet Søndre Tasken, vil få beholde dette. Hva navnet på den "gamle" Taskentangen blir, er ren gjetning, men historielaget har foreslått "Danseplassen", etter den gamle festplassen som lå på fam. Karlsen's tomt. Hvis noen ønsker å fremme private forslag, er det sikkert mulig å kontakte Råde Kommune. Et forslag som er kommet opp er "Rallarveien".
Vi venter i spenning på det endelige resultatet, i mellomtiden kan det være lurt å la være å melde ny hytteadresse til sine kontakter, i påvente av et endelig vedtak. De fleste av spørsmålene reist nedenfor er fortsatt ikke besvart.

Oppdatert: Kommunen ber om at ingen melder adresseforandring før saken er endelig avgjort. Alle mottar brev om dette i god tid før sommeren.

(14.03.11) Hafslund rydder skog i hekkesesongen?
Hafslund har sendt ut brev til grunn- og hytteeiere om rydding av skog, denne gang skal det ryddes på våren, og etter at hekkesesongen har startet for flere fuglearter.
Dette har fått en av våre natur- og fugleeksperter til å reagere, og klikker du på linken nedenfor finner du hans reaksjon og Hafslunds svar.
Les mer HER>

 

(16.08.10)
Slett behandling av hytte-eierne etter eskatt-klager!
Rådmannen anbefalte at skattetaksten ble opprettholdt, men overligningsnemda overprøvde dette og satte i de fleste tilfeller opp taksten. Dette, i tillegg til at ingen heller ikke denne gangen har fått tilsendt grunnlaget for taksten, har fått mange til å se rødt. Det forberedes sivil sak, og sivilombudsmannen er også kontaktet. Takstmennene som ruslet rundt i området har neppe forstått hva det er klaget på, og det blir mer og mer tydlig at det aldri har vært foretatt noen takst av hyttene på Tasken.
Ta kontakt med noen av oss i styret hvis du ønsker hjelp i den videre saksgangen.

Husk å sjekke gass-utstyret ditt!
Det er viktig å sjekke at slanger, tilkoblinger og annet utstyr som brukes i forbindelse med gass er helt og i orden. Som bildet under viser, er 5-års regelen absolutt på sin plass. Her er det avbildet en 5 år gammel, lite brukt gasslange til en Weber grill. Her sivet gassen ut og utgjorde en reell fare for eksplosjon og det som verre er.
5 år gammel gasslange som er moden for utskiftning
Du kan også lese mere om gass og hva du kan gjøre for å unngå ulykker HER>

Ny verneplan for Kurefjorden
(10.07.10)
Utvidet naturreservat og endrede ferdselsregler. Les mer HER>. Du kan også lese kommentarer fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling HER>, samt se kartet over reservatet HER>

 

Eiendomsskatt i Råde! (revidert 29.03.10)
Formannskapet i Råde Kommune vedtok i desember 2009 å innføre eiendomsskatt i Råde Kommune, og nå har alle mottatt informasjon om hva skatten blir. Det foreligger et skriv som inneholder en del info om takster og sjablonregler. Du kan lese mer om dette HER. Hva dette betyr for festerne i området, kan du lese mer om i brevet fra Finansdepartementet HER.
Uansett blir dette gjenstand for mange diskusjoner. Retningslinjene inneholder bl.a. føringer om at man skal ungå forskjellsbehandling. Men i samme dokument er det vedtatt at fritidsboliger er mye mer verdt i Råde enn hus og landbrukseiendommer. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at Råde kommune ser på hyttefolket som en inntektskilde. Hele dokumentet med retningslinjer og sjablonregler er i det hele tatt et "makkverk" fra ende til annen. F.eks. er det benyttet både 100- og 60-meters grense fra sjøen, maksgrense på 2,0 for YF nærmeste sjøen, men ingen grense lengre fra sjøen.
Kommunen har valgt å ikke sende ut beregningsgrunnlaget, muligens med håp om at ingen skulle klage. Man har imidlertid gjort en slett jobb i eiendomsregisteret, så veldig mange har enten ikke mottatt meldingen om eskatten, eller mottatt den etter at klagefristen er utgått. Dette har ført til massive klager.
Av eksempler på informasjon fra Råde Kommune kan nevnes at man ikke har benyttet faktorer, men i stedet "valgt" en verdi for hver enkelt hytte. Dermed er faktorene feil for de aller fleste. Noen har også fått doblet sitt areal, kanskje for å få regnestykkene til å gå opp? Alle eiendommer skal også være besiktiget FØR snøen kom, noe som betyr FØR eiendomsskatten ble endelig vedtatt!
At det kan lønne seg å følge med på takstene etter hvert kan du for eksempel lese mer om HER og HER.

Rune Karlsen
1921 - 2009
Søndre Tasken's pionèr - Rune Karlsen, gikk bort tidligere i år, i en alder av 88 år.
Les mer HER>

16.08.09: Spørreskjema om vann- og avløps-forholdene på Søndre Tasken.
Styret ønsker å få oversikt over hvor mange av hytteeierne på Tasken som ønsker ordnede VA-forhold; offentlig vann og avløp. Klikk på linken under og fyll ut spørreskjemaet. Ytterligere info finner du sammen med skjemaet, som også blir sendt til alle hytteeiere i løpet av kort tid.
Hyttedo

Skjemaet finner du HER>

31.07.09: Få skader etter "høststormen" i juli!
Året's siste julinatt vartet opp med en ekte høststorm, men vi var heldige med både vindretning og styrke denne gangen, og kun et fåtall båter på nordre brygge fikk gjennomgå. Nok en gang var det kunsten å fortøye som voldet bry, og foruten en jolle med avrevne festekroker var det brygga som fikk svi mest denne gangen. På søndre brygge ble det kun observert èn båt med nesten avrevet fortøyningstau. I motsetning til mange andre båteiere lenger syd var vi altså heldige denne gangen. Det meldes heller ikke om skader på trær eller eiendom, og vi fikk også beholde strømmen. Max vindstyrke er målt til 25 m/s, og retningen var stort sett s/sø hele natten.

Verneplanen for Oslofjorden og fredningen av Taralden er vedtatt. (25.06.09)

Klart for krabbefiske på Søndre Brygge!
(19.07.09)
Hendige sjeler har nå utstyrt Søndre Brygge med en liten ekstra "planke", slik at det er mulig for ivrige krabbefiskere å utøve sin sport.

Nordre Tasken Gård solgt!
(10.07.09)
Nordre Tasken Gård, kanskje best kjent som Weel, ble i begynnelsen av Juli lagt ut for salg. Prisforlangende for den nedslitte gården med rundt 10 mål tomt var 3,9 mill. Flere hundre interesserte møtte opp på de 2 visningene, og ikke lenge etter var salget avsluttet, til prisforlangende sier ryktene. Hovedhuset skal etter sigende pusses opp til original stand.


Nye infotavler! (11.05.09)
Nå er endelig de nye infotavlene på plass. Ketil Knudsen har gjort en kjempejobb med plakatene, som inneholder all viktig informasjon om både naturreservatet og Søndre Tasken Hyttefelt. Det skulle dermed ikke lenger være tvil om hva som gjelder av regler i vårt nærområde. Tavlen ved bommen er ment som en ren informasjonstavle, mens den nye tavlen ved søppelkassene blir en kombinert info-, oppslags- og postkassetavle. Ny og større aviskasse er bestilt, og blir satt opp i god tid før sesongen. Dette er Vel'ets hovedtavle, og den offisielle informasjonskanalen ved siden av hjemmesiden. Postkassen "til vel'ets medlemmer" vil bli fjernet, slik at det kun blir kasser for brev og aviser.
Infotavlene. Klikk for større bilde

Nytt firma overtar septik-tømming fra 1/1-2009 (10.05.09)
Råde Kommune har overlatt tømmingen av våre septiktanker til Aqua Power, slik at Veolia ikke lenger skal kontaktes. Ring 69 26 21 10 for info. Les mer om tømming, priser osv. HER>

Ny leverandør av bredbånd (01.01.09)
Etter litt detektivarbeide har vi funnet ut at vår bredbåndsleverandør Wisp24 har solgt sitt nett i Østfold til Nextnet AS i Flekkefjord, et datterselskap av Hafslund. Informasjon om dette skal være sendt kundene, men selvfølgelig til hytteadressen(!). Nettet vårt er dermed nede inntil man restarter modem og logger seg inn med brukernavn og passord. Forhåpentligvis er det ikke mange som bruker internett til å styre og overvåke hytta. Gjør man dette, bør man omgående ta en tur og få nettet opp igjen.
Man bør også merke seg at Nextnet er noe rimeligere enn Wisp24, men hastigheten er svært dårlig, noe som i flg. firmaet skal skyldes en teknisk feil som er under utbedring.
Mer om prosjektet Bredbånd i Østfold, produkter og priser, viktige tidsfrister for når du må bestille for å være sikret bredbånd i prosjektet og oversikt over når vi kommer til deg vil du finne informasjon om ved å gå inn på www.nextnet.no/ostfold
.

Historisk vandring rundt Kurefjorden!
Søndag 14. september var det trangt om plassen på Ørmen gård v/Gammelsrød, da høstens store vandring startet. Denne gang var det områdene rundt Tasken-gårdene som var tema, og mer enn 200 personer vandret rundt i området, godt veiledet av Eigil Tangen og hans kolleger. Vi fikk vite mye spennende fra gammel tid, bl.a. om den gamle skolen. Turen gikk langs kyststien, gjennom hyttefeltet på Tasken (til stor forundring for de som ikke hadde fått med seg vandringen), til avslutningen ved Våpenhula, hvor DnBNor og Råde Forsvarsforening stilte opp med kaffe og kaker, samt som seg hør og bør en salutt som avslutning. Eigil kan treffes på post@fakta-ill.no hvis noen ønsker å vite mer.
Eigil Tangen
Samling rundt en gammel bosetting på sletta ved Tangen
Tasken gård Gammel kanon ved våpenhula

Fortøy alltid båten for storm!
(11.08.08)
Nok en gang viser det seg at det ikke er veldig fornuftig å fortøye båten med hekken mot vinden på søndre brygge. Stiv kuling fra VSV kombinert med kraftig regn senket et par båter natt til mandag, men snarrådig (og dumdristig?) opptreden reddet begge. De som har båtene liggende slik bør snarest snu disse, eller ta dem opp. En avtale med noen om å øse båten er heller ikke dumt.
På nordre brygge er det færre problemer, men et par av båteierne bør nok også her ta et kurs i fortøyning.

Kuling fra vest og springflo (21.06.08)
Nok en gang har kulingen fra vest sørget for å gjøre livet surt for å gjøre livet surt for båteirne på søndre brygge. Denne gang måtte en Bella 620 gi tapt for bølgene, og ved 18:30 tiden fredag la den seg godt til rette på bunnen. Dette skjedde bare 30 minutter etter at alle båtene var blitt iinspisert. Man vet foreløpig ikke hva som er årsaken. Båten vil bli hevet på mandag.

Nok en båt sunket på søndre brygge

 

Følg båttrafikken i Oslofjorden!
Har du ofte lurt på hvilken båt det er du ser passere ute i fjorden? Om sommeren passerer det mange cruisebåter, og ved hjelp av våre AIS-sider kan du nå få alle opplysninger du ønsker. Et tips: la siden oppdatere seg selv, da dukker båtene opp på kartet (tidsinfo nederst til venstre). Klikk deg inn på AIS-kartet på værsidene HER

Kyststien er åpnet!
Den lenge omtalte kyststien er endelig åpnet. Det var i starten snakk om at stien skulle gå over Tasken, men de endelige planene ble endret, slik at stien nå går mellom Helgerød og Nordre Tasken, over Bergimellom, langs jordet nordover før den går over Heiabekken. Stien er godt merket og velegnet til spaserturer. Du kan se kart over stien HER>

Våpenhulen på Tasken (14.08.07) Våpenhulen på Tasken er det vel ikke mange som har hørt om. Ikke desto mindre skjuler Taskens dype skoger et av de beste krigsminnesmerkene i landet. Du finner den kanskje, hvis du går Kyststien. Men den er godt gjemt... >Les saken

Tomtefeste er fortsatt et hett tema (27.08.07) >Les saken

Strandsone-problematikk (21.08.07)

Det har vært mange saker som omhandler strandsone-problematikken i Østfold. Mange av disse sakene kan kanskje ha interesse for våre medlemmer. Flere av dem er fra områder i Kurefjorden. Klikk på lenkene nedenfor for å lese sakene.

Skjult hyttebygging på Teibern I

Skjult hyttebygging på Teibern II

Direktorat kjøper opp eiendommer

Halvert bot for ulovlig bygg

Felte 40 trær

Bygde 27m brygge i naturreservat

Ingen flere hytter ved sjøen

Må rive lekehytte på 3 m2

Nektes ny hytte etter brann

 

27.07.07

 
 

 

Se her!!

Vi vil minne alle foreldre på at det ikke er tillatt å leke på/bade fra utliggerne på flytebrygga. Disse er ikke konstruert for å tåle belastningen med hopping, gynging og stuping!

Nye skilter på veien

 

Vinterkveld

 

Tasken 50 år!
Les


 

 
 
 
 

Sommerrenovasjon

Sommerrenovasjonen er utvidet, og gjelder nå fra påske til 1. oktober.

 

Bryggefendere?

Med bryggefendere beskyttes båten effektivt mot riper, hakk o.l. både ved fortøyning og ved ut- og innkjøring. Fargen smitter ikke av, og de setter ikke merker i båten. Og de beskytter hele tiden, i motsetning til fendere på båten, som har en tendens til å være plassert akkurat der du ikke trengte den. Våre plasser (Nordre Brygge) er tilpasset Parma Plast's fendere, og vi trenger 11 elementer på bom, og 12 elementer på gangbro, totalt ca. 11,5-12m (alle plasser er like). Se brosjyre HER, eller gå til www.parmaplast.no.

Styret minner også om påbudet om strekkavlastere på fortøyningstauene. Det anbefales å benytte fortøyningsfjærer fra Forsheda. Disse er enkle å montere. Se forslag HER >

 

Gå til nyhetsarkivet>