Kjenner du denne katten?

Denne katten har hatt tilhold på Søndre Tasken i høst, er tillitsfull og kjælen, og en hytteeier har midlertidig tatt seg av den. Hvis ingen savner den, blir den overlatt til Kattehuset e.l. Kjenner du til den, ta kontakt med oss på kontaktskjemaet.

Advarsel fra Fylkesmannen


Vi har mottatt epost fra Gunnar Bjar hos fylkesmannens  miljøvernavdeling angående en kvisthaug nord for Nordre brygge. Vi satser på at dette er en forglemmelse som vil bli rettet opp.

Utdrag fra brevet kan du lese HER 

 

Denne hjemmesiden er laget for våre medlemmer, slik at de kan holde seg oppdatert om hva som skjer på og rundt hyttefeltet. Sidene vil bli oppdatert fortløpende.

Søndre Tasken Vel ble stiftet sommeren 1963 av hytteeierne. De første tomtene ble lagt ut som festetomter sommeren 1959, og allerede året etter startet de første "nybyggerne" på sine hytter. I 2006 teller vel'et 53 medlemmer, som fordeler seg på 40 "leilendinger" og 13 selveiere. Nabofeltet, Nordre Tasken, kom litt senere igang, og teller nå 30 hytter. Den særdeles strategiske plasseringen i hjertet av Kurefjorden Naturreservat gjør hyttefeltet til en perle.

Les mer om Søndre Tasken under HISTORIE >

Allsidig Elektro AS

Vår lokale elektriker - har adgang til bommen - lokalkjent

Ring Lars Berntzen på
90 26 80 70
lars@allsidigelektro.no

Go to top