Nyheter

Råde VA-Drift tvangsoppløst

Iflg. konkursregisteret er Råde VA-Drift SA tvangsoppløst 13. februar i år. 


Dette er, så vidt vi forstår, firmaet som etter planen skulle overta og drifte VA-anlegget som Råde VA-Utvikling har planer om å bygge for sine medlemmer, og som de har sendt ut et såkalt "nabovarsel" om. Dette er vel nok et varsel om at man bør tenke seg godt om før man betaler noe som helst til dette firmaet.

Kunngjøringen kan leses HER

Denne hjemmesiden er laget for våre medlemmer, slik at de kan holde seg oppdatert om hva som skjer på og rundt hyttefeltet. Sidene vil bli oppdatert fortløpende.

Søndre Tasken Vel ble stiftet sommeren 1963 av hytteeierne. De første tomtene ble lagt ut som festetomter sommeren 1959, og allerede året etter startet de første "nybyggerne" på sine hytter. I 2006 teller vel'et 53 medlemmer, som fordeler seg på 40 "leilendinger" og 13 selveiere. Nabofeltet, Nordre Tasken, kom litt senere igang, og teller nå 30 hytter. Den særdeles strategiske plasseringen i hjertet av Kurefjorden Naturreservat gjør hyttefeltet til en perle.

Les mer om Søndre Tasken under HISTORIE >

Allsidig Elektro AS

Vår lokale elektriker - har adgang til bommen - lokalkjent

Ring Lars Berntzen på
90 26 80 70
lars@allsidigelektro.no

Go to top